Login Join IOPS
Latest Blogs

The economics behind the killings of South African mine workers

“We were only tolerated simply because our cheap labour is needed.” (Steve Biko) The killings of 34 demonstrating mine workers in South Africa last month has several background factors, but two of them stand out: police brutality…

Medlemmar från IOPS Sweden på Anarkistiska Bokmässan

Medlemmar från Parecon Sverige och IOPS Sweden kommer att närvara på Anarkistiska bokmässan den 16 juni på Skarpnäcks Kulturhus i Stockholm. Förhoppningsvis kommer vi att få ett eget bokbord trots…

Besök på Magasinet i Nyköping

Den 19 maj besökte jag Bergatrollens lokaler i Magasinet i Nyköping och pratade om deltagarekonomi inför några av arrangörerna av det levande rollspel som kommer att genomföras i dessa lokaler under perioden 3-7…

Newest Projects