Login Join IOPS
Latest Blogs

Parecon Sverige och IOPS

Föreningen Parecon Sverige (www.deltagarekonomi.se), som arbetar för ett ökat intresse för den deltagarekonomiska modellen, har de senaste veckorna lyckats få en debattartikel publicerad i två tidningar, Fria…

Aktivering av IOPS avdelningar?

IOPS Sverige har sakta men säkert ökat sitt medlemsantal och har nu - augusti 2013 - 49 medlemmar. (Vem blir den 50:e?) Detta gör Sverige till det 5:e största IOPS landet i Europa med avseende på antalet medlemmar,…

Deltagarekonomin i Sverige

Nedanstående är dels en mycket översiktlig beskrivning av bakgrunden till den deltagarekonomiska modellen, dels en översikt över aktiviteter med koppling till modellen i Sverige samt en sorts lista över länkar…

Newest Projects
Upcoming Events
Events not found
Newest Chapters

Solna Kommun

Stockholm, Sweden

Founded: 24th Mar 2016

Latest News

IOPS Sweden: Michael Albert in Stockholm

Here is a brief report from Stockholm: The 6th of November Michael Albert visited Stockholm, Sweden as part of his tour through northern Europe, where he gave a talk titled “IOPS – a new organization for a self managed society”…

Robin Hahnel besökte Stockholm i september

I början av september 2012 besökte Robin Hahnel, en av grundarna av den deltagarekonomiska visionen, Stockholm under tre intensiva dagar. Den 6:e september gav han en föreläsning om Participatory Economics i Uppsala på…

Latest Polls