Login Join IOPS
Latest Blogs

Parecon Sverige och IOPS

Föreningen Parecon Sverige (www.deltagarekonomi.se), som arbetar för ett ökat intresse för den deltagarekonomiska modellen, har de senaste veckorna lyckats få en debattartikel publicerad i två tidningar, Fria…

Aktivering av IOPS avdelningar?

IOPS Sverige har sakta men säkert ökat sitt medlemsantal och har nu - augusti 2013 - 49 medlemmar. (Vem blir den 50:e?) Detta gör Sverige till det 5:e största IOPS landet i Europa med avseende på antalet medlemmar,…

Deltagarekonomin i Sverige

Nedanstående är dels en mycket översiktlig beskrivning av bakgrunden till den deltagarekonomiska modellen, dels en översikt över aktiviteter med koppling till modellen i Sverige samt en sorts lista över länkar…

Inställda evenemang med Chris Spannos

Alla evenemang med Chris Spannos måste ställas in på grund av oförutsebara inreseproblem. Detta är jättetråkigt och en stor beskvikelse. Vi hoppas kunna återkomma med motsvarande evenemang senare…

Chris Spannos besöker Sverige

På initiativ av Parecon Sverige anländer IOPS-medlemmen, aktivisten och anti-kapitalisten Chris Spannos till Stockholm onsdagen den 22 maj för ett fem dagars Sverigebesök. Fem evenemang på fyra olika orter med teman…

Kort referat från möte 12 januari

Lördagen den 12 januari hölls ett informations-, planerings- och uppstartsmöte för Parecon Sverige och IOPS i Sverige. Mötet var ett gemensamt initiativ av föreningen Parecon Sverige och enskilda medlemmar i IOPS…

Debatt mellan Robin Hahnel och Stefan Fölster

Under sitt Sverigebesök i september 2012 debatterade Robin Hahnel marknadens tillkortakommanden med Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster, på Stockholms Universitet. Debatten var ett samarrangemang av Parecon Sverige,…

Newest Projects
Upcoming Events
Events not found
Newest Chapters

Solna Kommun

Stockholm, Sweden

Founded: 24th Mar 2016

Latest News

IOPS Sweden: Michael Albert in Stockholm

Here is a brief report from Stockholm: The 6th of November Michael Albert visited Stockholm, Sweden as part of his tour through northern Europe, where he gave a talk titled “IOPS – a new organization for a self managed society”…

Robin Hahnel besökte Stockholm i september

I början av september 2012 besökte Robin Hahnel, en av grundarna av den deltagarekonomiska visionen, Stockholm under tre intensiva dagar. Den 6:e september gav han en föreläsning om Participatory Economics i Uppsala på…

Latest Polls