Login Join IOPS

Skriva insändare och debattartiklar

Project Information
Created on: 6th February 2013
Description:

Detta är ett projekt för oss som önskar vara med och påverka och göra IOPS mer känt genom att skriva debattartiklar och insändare i olika svenska tidningar. Var gärna med och bidra med idéer, tips och tankar i projektets tillhörande diskussionsforum! Tillsammans kan vi bli synliga i den offentliga debatten!

Project Forum