Login Join IOPS

Skapande av flyers och informationsblad

Project Information
Created on: 22nd August 2013
Description: Kollar av om det finns någon som gillar att hålla på med design? Jag tror att utvecklingen av flyers och informationsblad på svenska skulle kunna vara ett bra komplement för att nå ut med IOPS budskap. Vad tror ni?
Project Forum