Login Join IOPS

Robin Hahnel besökte Stockholm i september

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

I början av september 2012 besökte Robin Hahnel, en av grundarna av den deltagarekonomiska visionen, Stockholm under tre intensiva dagar. Den 6:e september gav han en föreläsning om Participatory Economics i Uppsala på Café Projektil. Detta arrangemang anordnades av Vänsterpartiet Uppsala och ABF. Den 7: september debatterade han marknadens tillkortakommanden med Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, på Stockholms Universitet. Arrangörer var Parecon Sverige, den gröna tankesmedjan Cogito och Syndikalistiska Studenter vid Stockholms U. Den 8:e september, slutligen, gav han en föreläsning på ABF-huset i Stockholm om ”Participatory planning – ett alternativ till både marknad och centralplanering”, arrangerat av Parecon Sverige och ABF Stockholm. Samtliga föreläsningar höll hög klass och förtjänade en större publik än den som dök upp. Utöver dessa föreläsningar och debatter gav han dessutom två intervjuer. Dokumentation från dessa tillfällen samt från flera arrangemang i Finland finns på Parecon Sveriges hemsida (www.parecon.se) . Parecon Sverige är ännu så länge fristående från IOPS Sweden men bygger på samma grundläggande värderingar som IOPS, rättvisa, solidaritet, mångfald och självförvaltning, och har som mål att på längre sikt bli en integrerad del av IOPS.

Discussion 0 Comments