Login Join IOPS

Parecon Sverige och IOPS

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

Föreningen Parecon Sverige (http://www.deltagarekonomi.se), som arbetar för ett ökat intresse för den deltagarekonomiska modellen, har de senaste veckorna lyckats få en debattartikel publicerad i två tidningar, Fria Tidningen den 21 augusti (endast pappersversionen) och Tidningen Flamman den 22 augusti (http://www.flamman.se/diskutera-alternativ-till-kapitalism), samt en längre essä om den deltagarekonomiska visionen i den svenskspråkiga finska tidningen Ny Tid (http://www.nytid.fi/2013/09/det-finns-ett-battre-alternativ-till-kapitalismen/). Den deltagarekonomiska visionen bygger på IOPS grundvärderingar, och Parecon Sverige brukar som en del i sitt utåtriktade arbete, t.ex. vid bokbord och på seminarier på forum och mässor, även sprida information och kunskap om IOPS. Som medlem i IOPS behöver man naturligtvis inte nödvändigtvis omfamna den deltagarekonomiska modellen men OM man gör det och, i avvaktan på att formella IOPS avdelningar ska bildas i Sverige, vill stödja arbetet med att öka intresset för både deltagarekonomin och IOPS samt de värderingar som IOPS bygger på, finns möjlighet att göra detta via föreningen Parecon Sverige. Mer info finns på hemsidan. Flera av Parecon Sveriges medlemmar är även medlemmar i IOPS Sweden.

Discussion 0 Comments