Login Join IOPS

Kort referat från möte 12 januari

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

Lördagen den 12 januari hölls ett informations-, planerings- och uppstartsmöte för Parecon Sverige och IOPS i Sverige. Mötet var ett gemensamt initiativ av föreningen Parecon Sverige och enskilda medlemmar i IOPS Sweden med syfte att i) göra en inventering av existerande och planerade projekt och aktiviteter med koppling till deltagarekonomi och deltagarsamhälle och ii) få en bild av vilka förutsättningar och vilket intresse som finns att lansera ett projekt för att starta en aktiv och formell IOPS avdelning inom regionen Östra Sverige eller andra delar av Sverige, för den delen.

Mötet besöktes av 10 personer av vilka fem var medlemmar i Parecon Sverige. Tre av de fem närvarande Parecon Sverigemedlemmarna var även medlemmar i IOPS Sverige och ytterligare en person var medlem endast i IOPS Sweden.

Att idag starta en aktiv och formell IOPS avdelning i Östra Sverige bedömdes kräva ett större engagemang från fler medlemmar än vad som, utifrån antalet deltagare på mötet samt utifrån de synpunkter som framfördes, är realistiskt att förvänta sig för närvarande. Mötet fattade därför inget beslut om att skapa en formell och aktiv IOPS avdelning eller att lansera ett projekt med detta mål. Detta betyder naturligtvis inte att intresserade personer skall avstå från att ansluta sig till IOPS på nätet eller att ingen rekrytering av medlemmar till IOPS skall ske. Tvärtom, om IOPS Sweden kan rekrytera fler engagerade medlemmar som vill starta aktiva avdelningar förändras förutsättningarna för att initiera lanseringsprojekt. Dessutom får man som IOPS medlem tillgång till hemsidans olika funktioner, såsom att lägga upp olika projekt, forum, events osv. oavsett förekomsten av formellt aktiva avdelningar.

Föreningen Parecon Sverige och andra Parecon intresserade hade redan innan mötet initierat flera aktiviteter för den kommande våren, bland annat föreläsningar av inbjudna gäster från Europa och USA, och på mötet framlades ytterligare intressanta förslag och synpunkter, t.ex. workshops och diskussionsmöten med konkreta pareconfokus etc. En mindre arbetsgrupp med mål att skapa en aktivitetsplan för 2013 kommer att träffas inom kort för att mer i detalj planera 2013 års aktiviteter. Om ni har förslag, idéer eller önskemål om någon speciell aktivitet under det kommande året kan ni höra av er till info@parecon.se.

 

Discussion 1 Comments

  • Olov Aronson 27th Mar 2013

    Förhoppningsvis kommer vi kunna hålla en liten bokcirkel i Karlstad i sommar där vi kommer sätta oss in i och diskutera Parecon. Det vore ju som sagt kul om vi kunde få till en aktiv IOPS-avdelning här i Sverige. Det är intressant att få höra lite uppdateringar om vad som sker i övrigt i landet, så keep up the good work och så hoppas vi att vi kan engagera fler aktiva sakta men säkert!