Login Join IOPS

Ett öppet brev om IOPS

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

Här är en översättning av det öppna brev om IOPS vars original finns under "International". Sprid det gärna.

 

Hej,

undertecknarna av detta öppna brev, Noam Chomsky, Vardana Shiva, Boaventura de souse Santos, John Pilger, och 40 andra medlemmar av det beslutsfattande tillfälliga organet i International Organization for a Participatory Society hoppas att ni vill publicera detta brev och, allra helst, även era egna kommentarer avseende organisationens syfte, konsekvenser, möjligheter, etc.

Meddela oss gärna personliga reaktioner, och om ni kommer att cirkulera detta.

  

Ett öppet brev till alla som söker en ny och bättre värld

 

Vi är medlemmar i något som kallas den Interimistiska Konsultativa Kommittén för International Organization for a Participatory Society - eller IOPS.

IOPS är egentligen ännu så länge en tillfällig enhet i avvaktan på ett framtida konstituerande konvent. IOPS startades för bara några månader sedan och har redan över 2 100 medlemmar från 85 länder och en flerspråkig websida, trots att allmänheten knappast hört talas om detta initiativ.  För närvarande bygger IOPS upp lokala avdelningar, vilka kommer att förenas till nationella avdelningar som i sin tur kommer att utgöra en internationell organisation.

Vi skriver detta öppna brev för att uppmana dig att besöka IOPS webbsida och att studera organisationens inledande beskrivning – framförallt och viktigast dess Vision och Program.  

IOPS utfästelser har växt fram genom en lång process med diskussioner och debatt. Vi anser att de i hög grad motsvarar de mest utbredda, utvecklade och tillgängliga politiska övertygelser på vilka en organisation som vill skapa en bättre värld kan byggas.

Vi hoppas och till och med tror att du, om du läser och reflekterar över IOPS utfästelser, kommer att finna att de överensstämmer med dina intressen och önskningar och att de ger anledning att hysa stora förhoppningar om att IOPS kan utvecklas till en viktig och inflytelserik organisation under de kommande åren.

Om vi skulle göra en summering av IOPS utfästelser så skulle vi notera att de betonar:

·    att IOPS fokuserar på kulturella, relationella, politiska, ekonomiska, internationella och ekologiska mål utan att på förhand prioritera något av dessa mål mer än de övriga

·    att IOPS förespråkar och utvecklar viktiga aspekter av en vision om en hållbar och fredlig värld utan sexism, heterosexism, rasism, klassism, och auktoritärism och med rättvisa, solidaritet, mångfald och framför allt självförvaltning för alla människor

·    och att IOPS strukturellt och programmatiskt betonar att plantera framtidens frön redan idag, att vinna omedelbara fördelar för utsatta delar av befolkningen på sätt som samtidigt bidrar till att uppnå långsiktiga mål, att utveckla en omtänksam och vårdande organisation och rörelse, och att välkomna och till och med främja konstruktiva avvikande åsikter och mångfald inom organisationen och rörelsen, grundat på dess utfästelser.

Vi tror att hundratusentals, ja miljontals människor skulle hålla med om utfästelserna i en överväldigande utsträckning om de läste dem. Vi hoppas att du, om du läser utfästelserna och känner på det sättet, vill ansluta dig och att du dessutom vill rekommendera andra att ansluta sig. Om du i stället har invändningar mot IOPS utfästelser så hoppas vi att du överväger att meddela oss dessa så att vi kan ha en diskussion som leder framåt.

Vi inser samtidigt att enbart ett samtycke till IOPS utfästelser inte ensamt kommer att leda till att dessa hundratusentals eller miljoner människor ansluter sig till IOPS. Det finns åtskilliga skäl till varför en person som stödjer IOPS åtaganden och som till och med hoppas att IOPS växer till en stark och effektiv organisation (och inte bara på nätet utan på gräsrotsnivå, i varje grannskap, arbetsplats, och som en samhällsrörelse), ändå väljer att för tillfället inte ansluta sig. På IOPS websida har vi försökt att efter bästa förmåga summera de hinder som många upplever inför en anslutning även om de gillar IOPS utfästelser, och att bemöta dessa hinder, i ett ”frågor & svar” format. Våra huvudsakliga argument är: Om inte nu, när? Om inte vi, vilka?

När Noam Chomsky ombads att författa en kortfattad och koncis sammanfattning för publicering på IOPS websida om hans engagemang lämnade han följande text:

”Knappast en dag går förbi utan att jag hör vädjanden – och ofta beklaganden - från människor som är djupt bekymrade över den mänskliga existensens umbäranden och världens fördärv och som är desperat angelägna att göra något åt de omständigheter som de korrekt uppfattar som oacceptabla och illavarslande, men som känner sig hjälplösa eftersom varje individuell ansträngning, hur hängiven den än är, bara tycks skrapa på ytan eller placera ett plåster på en cancertumör och aldrig nå fram till källorna för onödigt lidande och för den överhängande faran för mycket värre situationer. Det är en förståelig reaktion och kan alltför ofta leda till förtvivlan och uppgivenhet. Vi känner alla till vad den enda lösningen är, uppenbarad och betonad av erfarenhet och historia och genom enkel reflektion över världens realitet: att gå samman för att skapa och tydliggöra långsiktiga visioner och mål, samt ett tydligt engagemang och aktivism som formas av dessa riktlinjer och som hjälper till att skapa en djupare förståelse av vad vi hoppas uppnå. Men denna formel, även om den är helt riktig, svarar inte upp till folks vädjanden. Det som saknas är konkreta förslag på hur man kommer framåt. IOPS slår an de rätta ackorden och om de möjligheter som detta öppnar fullföljs med tillräcklig energi och tillräckligt deltagande kan det ta oss en lång väg mot ett enande av de många initiativ som tas här och runt hela världen och forma dem till en mäktig och effektiv kraft.”

 

Och som Cynthia Peters skrev:

 

“Man hör det hela tiden. Det är alltid en till allvarlig kris på gång. De kommer inte bara i en stadig ström, de verkar föröka sig geometriskt. Fler drakoniska politiska åtgärder med livshotande konsekvenser, mer makt åt företag, fler fängelser, fler bomber, fler begravningar. Hur kan vi, med så många överhängande eldsvådor att släcka i vårt dagliga organiseringsarbete, hitta tid för att arbeta med de större frågorna såsom långsiktig strategi, visioner och att bygga våra rörelser? IOPS skapar det rum som vi behöver för att kunna utföra det nödvändiga arbetet med att bygga rörelser och visioner och att söka en bättre värld. Utan dessa delar fortsätter vi att arbeta i isolation. Genom att liva upp och berika IOPS med din närvaro kommer du att både ge och erhålla solidaritet från så många andra – runt hela världen – i samma situation – som nästan drunknar i daglig kamp, och som samtidigt vänder sin kreativitet och energi mot en revolutionär samhällsförändring. Detta är inte bara gott sällskap. Det är en solid början på att göra en annan värld möjlig.”

 

Vi hoppas att du vill ansluta dig till våra ansträngningar.

 

Undertecknat,

Ezequiel Adamovsky - Argentina

M Adams - U.S.

Michael Albert - U.S.

Jessica Azulay - U.S.

Elaine Bernard - U.S.

Patrick Bond - South Africa

Noam Chomsky - U.S.

Jason Chrysostomou - UK

John Cronan - U.S.

Ben Dangl - U.S.

Denitsa Dimitrova - UK/Bulgaria

Mark Evans - UK

Ann Ferguson - U.S.

Eva Golinger - Venezuela

Andrej Grubacic - Balkans/U.S.

Pervez Hoodbhoy - Pakistan

Antti Jauhiainen - Finland

Ria Julien - U.S./Trinidad

Dimitris Konstanstinou - Greece

Pat Korte - U.S.

Yohan Le Guin - Wales

Mandisi Majavu - South Africa

Yotam Marom - U.S.

David Marty - Spain

Preeti Paul - UK/India

Cynthia Peters - U.S.

John Pilger - UK/Aus

Justin Podur - Canada

Nikos Raptis - Greece

Paulo Rodriguez - Belgium

Charlotte Sáenz - Mexico/U.S.
Anders Sandström - Sweden
Boaventura de sousa Santos - Portugal
Lydia Sargent - U.S.
Stephen Shalom - U.S.
Vandana Shiva - India
Chris Spannos - U.S.
Verena Stresing - France/Germany
Elliot Tarver - U.S.
Fernando Ramn Vegas Torrealba - Venezuela
Taylon Tosun - Turkey
Marie Trigona - U.S.
Greg Wilpert - Germany/Venezuela/U.S.
Florian Zollman - Germany

Discussion 0 Comments