Login Join IOPS

Chris Spannos besöker Sverige

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

På initiativ av Parecon Sverige anländer IOPS-medlemmen, aktivisten och anti-kapitalisten Chris Spannos till Stockholm onsdagen den 22 maj för ett fem dagars Sverigebesök. Fem evenemang på fyra olika orter med teman kring deltagarekonomi och utvecklingen i Grekland är planerade. Mer info kring respektive evenemang hittas nedan.

Kort om Chris Spannos

Under perioden 1998-2006 var Chris medlem i kollektivet Redeye, som sände radio på Vancouver Co-op radio. I september 2006 anställdes han av Z Communications. Efter att han lämnade ZCommunications grundade han webbpublikationerna NYT eXaminer, and The New Significance. Chris Spannos har under en tid vistats i Grekland där han har deltagit i motståndet och bevakat utvecklingen i landet för dessa webbpublikationers räkning. Han var redaktör för boken Real Utopia: Participatory Society for the 21st Century (AK Press 2008) vilken förde fram olika tankar kring hur ett deltagarsamhälle skulle kunna se ut och fungera. Han har vidare bidragit med ett kapitel i boken The Accumulation of Freedom: Writings on Anarchist Economics (AK Press 2012). 

Evenemang

Onsdagen den 22 maj kl. 18.00 pratar Chris om situationen i Grekland, på Kafé 44, Tjärhovsgatan 46 i Stockholm. Grekland är för närvarande utsatt för en hård utpressningsstrategi från den så kallade ”trojkan”, dvs. EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken (ECB) samt Internationella Valutafonden (IMF) där den kräver en långtgående omdaning av det grekiska samhället i nyliberal riktning för att godkänna utbetalning av ekonomisk hjälp. Chris kommer att tala om det folkliga motståndet mot trojkan och deras utpressningspolitik, hur politiken drabbar det grekiska folket och hur den stimulerar till både motstånd och fascistiska tendenser i samhället. Arrangör: Parecon Sverige i samarbete med Kafé 44. (facebookevenemang http://www.facebook.com/addpage?ref=bookmarks#!/events/125849404275914/) 

Torsdagen den 23 maj kl. 14.00 besöker Chris Uppsala och Bokcafé Projektil, Svartbäcksgatan 26 där han kommer att prata om deltagarekonomi - anarkistisk ekonomi som vision och praktik. Syndikalister och andra frihetliga socialister har gjort sig kända för att ta täten när det gäller arbetsplatskamp eller att lyfta olika enfrågekampanjer. Men ofta har den gemensamma diskussionen hur saker ska se ut i framtiden hamnat i bakgrunden. Hur vill vi egentligen organisera vår ekonomi, bortom destruktiv marknadsekonomi och stagnerande centralplanering? Arrangörer: Uppsala LS studiekommitté och Parecon Sverige i samarbete med ABF och Projektil. (facebookevenemang http://www.facebook.com/#!/events/527643933959024/)

På kvällen torsdagen den 23 maj kl 18.00 på Demokratipiloterna Dynamo, Södermannagatan 38 i Stockholm håller Chris ytterligare ett seminarium om deltagarekonomi och om hans erfarenheter från att försöka implementera deltagarekonomiska principer på arbetsplatser i verkligheten. Deltagarekonomins definierande institutioner är (i) beslutsfattande organiserat som självförvaltning i arbetar- och konsumentråd (ii), balanserade arbetskomplex (iii), ersättning baserat på ansträngning och uppoffring samt (iv) allokering via decentraliserad deltagarplanering. Arrangör: Parecon Sverige i samarbete med Demokratipiloterna Dynamo. (facebook evenemang http://www.facebook.com/events/315221205271583/?ref=2#!/events/315221205271583/)

Lördagen den 25 maj har Chris tagit sig till Malmö där han kl. 14.00 på Underjorden, Hasselgatan 8 kommer att prata om ”Imagining autonomy: Realizing a Participatory Society.” Han ger här en introduktion till de idéer som ligger till grund för ett deltagarsamhälle och en deltagarekonomi samt berättar mer specifikt om hur dessa idéer har använts som en strategi för organiserande inom sociala rörelser i olika delar av världen. Arrangörer: Parecon Sverige, Glokala folkhögskolans Tankesmedja och JAK Banken. (facebookevenemang http://www.facebook.com/events/635721049774704/#!/events/635721049774704/)

Söndagen den 26 maj kommer Chris slutligen att i Lund prata om den grekiska krisen i ett seminarium med rubriken ”The Greek Crises Between Image & Reality.” Mer info om detta evenemang kommer inom kort.

Discussion 1 Comments

  • Olov Aronson 17th May 2013

    Låter intressant!! Kul när det kommer lite föreläsare "utifrån" och delar med sig sina erfarenheter!