Login Join IOPS

Aktivering av IOPS avdelningar?

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

IOPS Sverige har sakta men säkert ökat sitt medlemsantal och har nu - augusti 2013 - 49 medlemmar. (Vem blir den 50:e?) Detta gör Sverige till det 5:e största IOPS landet i Europa med avseende på antalet medlemmar, större än till exempel Frankrike, och det 9:e största IOPS landet i världen, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på antalet invånare i Sverige.

Det har däremot hittills inte funnits tillräckligt stort intresse för att ta nästa steg, dvs. att skapa aktiva IOPS enheter med återkommande medlemsmöten, stadgar osv. Med anledning av resultat från IOPS enkäten under våren avseende kriterier inför ett internationellt konstituerande möte nästa år finns anledning att försöka inventera hur stort detta intresse är idag i Sverige. För att ett konstituerande möte ska komma till stånd krävs enligt enkätresultatet att det totalt i världen finns 20 aktiva och fungerande avdelningar med minst 5 medlemmar, varav vilka minst 30 % är kvinnor.

I Sverige är det tre regioner som ”på pappret” har fler än 5 medlemmar, Stockholm (17 medlemmar), Västra Götaland (10 medlemmar) och Skåne (8 medlemmar).  Vilket intresse finns det i dessa regioner för att försöka skapa aktiva och fungerande IOPS avdelningar, som ett steg i riktning mot ett konstituerande internationellt IOPS konvent nästa år?

Discussion 4 Comments

 • Andreas Söderberg 23rd Aug 2013

  Detta är en väldigt intressant och viktig fråga. Jag tror att skapandet av, om så bara en till att börja med, fungerande avdelning skulle kunna få igång en positiv kedjereaktion. Att försöka få människor intresserade av IOPS i dagens informationsbrus är ingen lätt match, men det är nog dom flesta medlemmar väl medvetna om.
  Kanske vore det på sin plats att skapa ett projekt för att brainstorma fram kreativa idéer samt synligöra fallgropar? Detta kräver ju förstås att vi alla aktiverar oss. Jag tror att många med mig känner en frustration över att känna den stora potential som finns i IOPS och känslan av att den för tillfället inte får en chans att komma till sin rätt.
  Kom igen nu alla grymt bra människor där ute!

 • Olov Aronson 26th Aug 2013

  Skulle inte ni i de "stora" regionerna kunna bjuda in era medlemmar till ett möte, se hur många som dyker upp och sedan komma på någon bra värvningsplan för att få tag i de medlemmar som saknas för att få ett fullödigt chapter?

  I Värmland kommer vi snart vara minst 3 medlemmar som kan tänka sig att delta i möten med ett IOPS-chapter, och vi har bestämt oss för att aktivt leta vidare efter de medlemmar som saknas!

  Som kort svar på dig Andreas så tror jag att det effektivaste i nuläget är om vi själva går in stenhårt för att värva och mötas "irl". Jag tror annars det kan finnas en risk att man diskuterar alltför mycket och agerar alltför lite. Jag hoppas du förstår vad jag menar och att det inte är avsett som någon kritik! ;)

  Nu fixar vi det här!!

 • Anders Sandstrom 27th Aug 2013

  Hej Olov.
  Det gjordes ett seriöst försök i Stockholm i januari 2013 att samla intresserade, både medlemmar och ännu icke medlemmar, till att starta en IOPS avdelning. Det bedömdes vid detta tillfälle inte finnas tillräckligt stort engagemang för detta, och att döma av aktiviteten här på IOPS Sveriges sida sedan dess finns det inga indikationer på att det har förbättrats, åtminstone inte i Stockholm. Av någon anledning går inte IOPS stora potential hem hos människor ännu. Det skulle vara intressant och mycket värdefullt om befintliga medlemmar skulle kunna tänka sig att delta i en diskussion här på bloggen,och delge sina synpunkter mm. om varför det inte är intressant att gå vidare.

 • Andreas Söderberg 28th Aug 2013

  Olov, förstår absolut vad du menar och håller med i det du säger. Jag tycker även att Anders förslag om en diskussion på bloggen skulle skulle kunna vara värdefullt. Jag håller på och försöker samla ihop lite synpunkter ifrån folk som jag har försökt få att involvera sig i IOPS. Förhoppningsvis kan jag bidra med det om vi får igång en diskussion.

  Ha det gott!