Login Join IOPS

Parecon Sverige och IOPS

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Föreningen Parecon Sverige (www.deltagarekonomi.se), som arbetar för ett ökat intresse för den deltagarekonomiska modellen, har de senaste veckorna lyckats få en debattartikel publicerad i två tidningar, Fria Tidningen den 21 augusti (endast pappersversionen) och Tidningen Flamman den 22 augusti (www.flamman.se/diskutera-alternativ-till-kapitalism), samt en längre essä om den deltagarekonomiska visionen i den svenskspråkiga finska tidningen Ny Tid…

Read More...

Aktivering av IOPS avdelningar?

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

IOPS Sverige har sakta men säkert ökat sitt medlemsantal och har nu - augusti 2013 - 49 medlemmar. (Vem blir den 50:e?) Detta gör Sverige till det 5:e största IOPS landet i Europa med avseende på antalet medlemmar, större än till exempel Frankrike, och det 9:e största IOPS landet i världen, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på antalet invånare i Sverige. Det har däremot hittills inte funnits tillräckligt…

Read More...

The promotion of Participatory Economics in Sweden

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

The following is a short summary in English of a longer Swedish article posted as a blog on the IOPS Sweden page. The article aims to list previous and present activities with any connection or reference to the participatory economics model in Sweden since year 2000 at which time the first reference in Swedish to the Parecon model was made on a website. The original article lists links to relevant websites in Swedish. The first reference in Swedish to the participatory economy model which I have…

Read More...

Deltagarekonomin i Sverige

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Nedanstående är dels en mycket översiktlig beskrivning av bakgrunden till den deltagarekonomiska modellen, dels en översikt över aktiviteter med koppling till modellen i Sverige samt en sorts lista över länkar till relevanta webbsidor. Bakgrund De definierande institutionerna i en deltagarekonomi är: 1) demokratiska råd och federationer av arbetare och konsumenter, 2) arbetskomplex som är balanserade med avseende på önskvärdhet…

Read More...

Chris Spannos besöker Sverige

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

På initiativ av Parecon Sverige anländer IOPS-medlemmen, aktivisten och anti-kapitalisten Chris Spannos till Stockholm onsdagen den 22 maj för ett fem dagars Sverigebesök. Fem evenemang på fyra olika orter med teman kring deltagarekonomi och utvecklingen i Grekland är planerade. Mer info kring respektive evenemang hittas nedan. Kort om Chris Spannos Under perioden 1998-2006 var Chris medlem i kollektivet Redeye, som sände radio på Vancouver Co-op radio.…

Read More...

Kort referat från möte 12 januari

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Lördagen den 12 januari hölls ett informations-, planerings- och uppstartsmöte för Parecon Sverige och IOPS i Sverige. Mötet var ett gemensamt initiativ av föreningen Parecon Sverige och enskilda medlemmar i IOPS Sweden med syfte att i) göra en inventering av existerande och planerade projekt och aktiviteter med koppling till deltagarekonomi och deltagarsamhälle och ii) få en bild av vilka förutsättningar och vilket intresse som finns att lansera…

Read More...

Debatt mellan Robin Hahnel och Stefan Fölster

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Under sitt Sverigebesök i september 2012 debatterade Robin Hahnel marknadens tillkortakommanden med Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster, på Stockholms Universitet. Debatten var ett samarrangemang av Parecon Sverige, Cogito-den gröna tankesmedjan och Syndikalistiska Studenter vid Stockholms Universitet. Avskriften av den ljudupptagning som gjordes av debatten finns nu uppladdad på www.deltagarekonomi.se/?page_id=1240. Debatten fördes på engelska…

Read More...

Enkät om villkoren för ett konstituerande möte

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

IOPS projektet är nu ett år gammalt. Organisationen lanserades under våren 2012 som en interimistisk – tillfällig – organisation med målet att anordna ett internationellt konstituerande möte inom en någorlunda snar framtid när vissa villkor med avseende på antal medlemmar, mångfald etc. uppnåtts. Det är på detta konstituerande möte som organisationen formellt kommer att bildas. Organisationen tar nu nästa…

Read More...