Login Join IOPS

Anders Sandstrom

Profile Information
Date Joined: 14th February 2012
Gender: Male
Birthday: 4th August 1966
Chapters: Sweden > Stockholm > Stockholm
Bio:

This content is only visible for logged-in members.

Social Network Links: This content is only visible for logged-in members.
Other Political Affiliations: This content is only visible for logged-in members.
Blogs

Parecon Sverige och IOPS

Föreningen Parecon Sverige (www.deltagarekonomi.se), som arbetar för ett ökat intresse för den deltagarekonomiska modellen, har de senaste veckorna lyckats få en debattartikel publicerad i två tidningar, Fria…

Aktivering av IOPS avdelningar?

IOPS Sverige har sakta men säkert ökat sitt medlemsantal och har nu - augusti 2013 - 49 medlemmar. (Vem blir den 50:e?) Detta gör Sverige till det 5:e största IOPS landet i Europa med avseende på antalet medlemmar,…

The promotion of Participatory Economics in Sweden

The following is a short summary in English of a longer Swedish article posted as a blog on the IOPS Sweden page. The article aims to list previous and present activities with any connection or reference to the participatory economics model…

Deltagarekonomin i Sverige

Nedanstående är dels en mycket översiktlig beskrivning av bakgrunden till den deltagarekonomiska modellen, dels en översikt över aktiviteter med koppling till modellen i Sverige samt en sorts lista över länkar…

Inställda evenemang med Chris Spannos

Alla evenemang med Chris Spannos måste ställas in på grund av oförutsebara inreseproblem. Detta är jättetråkigt och en stor beskvikelse. Vi hoppas kunna återkomma med motsvarande evenemang senare…

Chris Spannos besöker Sverige

På initiativ av Parecon Sverige anländer IOPS-medlemmen, aktivisten och anti-kapitalisten Chris Spannos till Stockholm onsdagen den 22 maj för ett fem dagars Sverigebesök. Fem evenemang på fyra olika orter med teman…

Kort referat från möte 12 januari

Lördagen den 12 januari hölls ett informations-, planerings- och uppstartsmöte för Parecon Sverige och IOPS i Sverige. Mötet var ett gemensamt initiativ av föreningen Parecon Sverige och enskilda medlemmar i IOPS…

Debatt mellan Robin Hahnel och Stefan Fölster

Under sitt Sverigebesök i september 2012 debatterade Robin Hahnel marknadens tillkortakommanden med Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster, på Stockholms Universitet. Debatten var ett samarrangemang av Parecon Sverige,…

Enkät om villkoren för ett konstituerande möte

IOPS projektet är nu ett år gammalt. Organisationen lanserades under våren 2012 som en interimistisk – tillfällig – organisation med målet att anordna ett internationellt konstituerande möte inom…

Förslag till agenda inför möte 12 januari

Nedan förljer ett förslag till agenda inför mötet i Stockholm den 12 jabuari. Mötet bestämmer i vilken utsträckning som det vill följa detta förslag: Informations-, planerings- och uppstartsmöte…

Nästa steg för IOPS i Sverige

IOPS projektet lanserades i början av 2012 och har nu ca 3000 medlemmar i över 100 länder, varav knappt 40 finns i Sverige. När projektet lanserades var förhoppningen att det under en interimsperiod skulle bildas aktiva…

Uppstartsmöte för IOPS Sweden

Varför inte börja det nya året med att delta i uppbyggnaden av en självförvaltande och radikal aktivistorganisation för att förändra världen? Tid: lördagen 12 januari kl. 13.00 Plats: Stockholm…

Parecon Sverige och IOPS Sweden på Socialistiskt Forum

På Socialistiskt Forum i Stockholm (ABF-huset) nästa lördag, den 1 december kommer Parecon Sverige, förutom att arrangera seminariet ”Deltagarekonomi – realistisk vision om klasslöshet eller verklighetsfrämmande…

IOPS Stockholm?

Trots ett stort intresse för Michael Alberts föreläsning om IOPS på Café Dox i Stockholm i förra veckan, verkar intresset för att gå vidare och försöka skapa en aktiv Stockholmsavdelning…

Engagera dig i IOPS

Uppslutningen till Michael Alberts föreläsning om IOPS på Café Dox var god, och i ett försök att förvalta detta intresse har nedanstående meddelande skickats ut till de som på föreläsningen…

Michael Albert i Köpenhamn

För vissa som är intresserade av att lyssna på Michael Albert kanske det är enklare/närmare att ta sig till Köpenhamn än till Stockholm. Då ges tillfälle den 7:e november. Mer info finns på…

IOPS Welcome Event i London

Under Michael Alberts besök i London kommer ett IOPS Welcome Event att hållas söndagen den 28:e oktober. IOPS UK är en av de mer utvecklade avdelningarna i IOPS med många aktiva medlemmar. De har uttryckt önskemål…

Michael Albert i Stockholm

Michael Albert, en av grundarna av International Organization for a Participatory Society (IOPS) och den ekonomiska modellen Participatory Economics samt författare till boken Parecon: Livet efter kapitalismen (Ordfront), besöker…

Varför är inte intresset för IOPS större?

Drygt ett halvår efter lanseringen av IOPS har takten i medlemstillströmningen sjunkit avsevärt, stundvis nästan stannat av helt. Antalet medlemmar ligger nu, oktober 2012, på knappt 2 700, varav de engelskspråkiga…

Aktivering av avdelningar?

Med hänvisning till den pågående diskussionen om vägen fram till det formella grundandet av IOPS och, för att detta skall inträffa, den nödvändiga medlemsökningen och bildandet av…

Diskussion om IOPS framtid

I det fall någon har missat det så pågår en viktig och avgörande diskussion om IOPS framtid på den internationella bloggen samt under Forumrubriken "Interim Goals for a Founding Convention".

Flygblad inför Hahnels debatt och föreläsning

Under fliken "resurser" finns två flygblad för nedladdning och distribution avseende a) Robin Hahnels debatt med Stefan Fölster om Marknadens tillkortakommanden vid Stockholms Universitet fredagen 7 september och b) Robin Hahnels…

Robin Hahnel presenterar alternativ till kapitalismen

       Robin Hahnel, verksam som professor i ekonomi vid Portland State University i USA, och en av två grundare av den postkapitalistiska ekonomiska modellen Parecon, besöker Sverige under perioden 6 september…

2027 - ett levande rollspel delvis baserat på Parecon

2027 är ett levande rollspel om livet efter kapitalismen som kommer att genomföras under perioden 3-7 oktober 2012 i Sörmland. Rollspelet bygger på fyra olika ideologier varav Deltagarekonomi/Parecon är en. Rollspelet…

Utmaningarna med att verka för Parecon

Jag har under en tid funderat på varför inte fler alternativsökande människor attraheras av deltagarekonomi eller participatory economics. Inom ramarna för IOPS projektet Occupy Vision har jag sammanfattat mina funderingar…

Ett öppet brev om IOPS

Här är en översättning av det öppna brev om IOPS vars original finns under "International". Sprid det gärna.   Hej, undertecknarna av detta öppna brev, Noam Chomsky, Vardana Shiva, Boaventura de souse…

Robin Hahnel besöker Stockholm

Robin Hahnel, en av Parecon modellens upphovsmän, besöker Sverige under perioden 6 september – 9 september. Hahnel är professor i nationalekonomi och för närvarande verksam vid Portland State University i USA.…

Chomsky om IOPS

Nedan följer en svensk översättning av en intervju av Noam Chomsky om IOPS. Originalintervjun kan läsas på www.zcommunications.org/chomsky-on-iops-by-noam-chomsky:   Noam, du har genom året sett många…

Medlemmar från IOPS Sweden på Anarkistiska Bokmässan

Medlemmar från Parecon Sverige och IOPS Sweden kommer att närvara på Anarkistiska bokmässan den 16 juni på Skarpnäcks Kulturhus i Stockholm. Förhoppningsvis kommer vi att få ett eget bokbord trots…

Besök på Magasinet i Nyköping

Den 19 maj besökte jag Bergatrollens lokaler i Magasinet i Nyköping och pratade om deltagarekonomi inför några av arrangörerna av det levande rollspel som kommer att genomföras i dessa lokaler under perioden 3-7…

Svensk översättning av centrala IOPS texter

Den första maj 2012, en dryg månad efter lanseringen av IOPS websida, introducerades översättningar av de centrala texterna på webbsidan till flera olika språk, bland annat svenska. Det finns nu möjlighet…

Bli medlemmar i IOPS Sweden

En vecka efter lanseringen har 461 personer från 32 länder anslutit sig till IOPS. Lite blygsammare ser det ut för IOPS Sweden som endast fått fyra medlemmar. Arbetet med att översätta de centrala texterna till…

Show all
Projects

IOPS Skandinavia

De skandinaviske samfunnene har mange likheter – kultur, historie, antall innbyggere, former for sosiale bevegelser, økonomi, klima, m.m. I tillegg grenser både Sverige, Danmark og…

skriva insändare och debattartiklar

Detta är ett projekt för oss som önskar vara med och påverka och göra IOPS mer känt genom att skriva debattartiklar och insändare i olika svenska tidningar. Var gärna…

Skapande av flyers och informationsblad

Kollar av om det finns någon som gillar att hålla på med design? Jag tror att utvecklingen av flyers och informationsblad på svenska skulle kunna vara ett bra komplement för att nå ut med IOPS budskap.…