Login Join IOPS

IOPS Skandinavia

Project Information
Created on: 23rd April 2012
Description:

De skandinaviske samfunnene har mange likheter – kultur, historie, antall innbyggere, former for sosiale bevegelser, økonomi, klima, m.m. I tillegg grenser både Sverige, Danmark og Norge til hverandre, og minst like viktig: Vi kan forstå hverandres språk! (Iaf skriftlig da – noe som gjør det særlig enkelt å oversette fra et av de tre viktigste skandinaviske språkene til et annet).

Derfor burde det bare mangle at vi ikke også burde samarbeide tett!

Mulige samarbeidsområder kan være:

  • Informasjonsutveksling
  • Konferanser
  • Publikasjoner
  • Studiegrupper
  • Kurs
  • Kampanjer
  • Nettsteder
  • Flyers
  • Posters
  • Stickers

...og mye annet! Men hva annet? Når? Og hvordan? Det blir det opp til oss i dette prosjektet å definere. :)

Project Forum