Login Join IOPS

Tre spennende samarbeidsprosjekt!

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

For de av dere som har fulgt med på utviklingen av IOPS har grasrota så vidt begynt å røre på seg, og også her i det kalde nord trenger vi mer bevegelse lokalt. Vi har allerede et eget nettsted, et eget forum og har t.o.m. hatt vårt første møte. Men vi har muligheter til så mye mer!

 

I den anledning har det åpnet seg en knallbra mulighet: Den frihetlig sosialistiske organisasjonen Motmakt ønsker å invitere IOPS Norge til et samarbeide om tre spennende, og svært IOPS-relevante, dagskonferanser, nå til høsten.

 

To av de handler om rådsbevegelsene – både de klassiske (Russland 1917, Tyskland 1918, Spania 1936) og de moderne (Frankrike 1968, Portugal 1974 og Polen 1980) – og vil være en kjempegod anledning til å lære mer om den første av de fire hovedstolpene i IOPS' fundament: direkte-demokratiske råd, direkte-demokratiske rådsføderasjoner, helhetlige jobber og rettferdige lønninger.

 

Den tredje konferansen er en internasjonalt konferanse som har fått tittelen Beyond Capitalism, og som vil gi rom for viktige diskusjoner blant direkte-demokratiske aktører. Vi har allerede booket Jason Chrysostomou fra den deltagerdemokratiske organisasjonen IOPS England, Sveinung Legard fra det kommunalistiske nettstedet new-compass.org, og Kim Keyser fra den frihetssosialistiske organisasjonen Motmakt, og vi vurderer også å invitere representanter fra et par andre direkte-demokratiske strømninger (fx anarko-syndikalisme og inkluderende demokrati). Dette arrangementet vil bli filmet og lagt ut på internett.

 

(Jeg legger til informasjon om enkeltarrangementene som separate kommentarer under denne blogposten.)

 

Jeg har fått mandat av Motmakt til å invitere IOPS Norge, lokalet er allerede booket, innlederne har allerede sagt ja og vi har ressurser til å få laget flyere, facebookevents, osv. M.a.o: Vi er klare til å gønne på!

 

Det ideelle hadde selvfølgelig vært at IOPS Norge allerede hadde vært etablert, slik at Motmakt og IOPS Norge kunne planlagt disse aktivitetene /sammen/. Men det har vært vanskelig å gjennomføre når IOPS Norge ikke er ordentlig etablert enda. (På møtet jeg forsøkte å innkalle til, på en direkte-demokratisk måte, meldte det seg på i underkant av 10, men bortsett fra meg selv dukket det bare opp én person, og han kom t.o.m. for seint...) Forhåpentligvis vil imidlertid disse arrangementene gi en vitamininnsprøyting til IOPS Norge, og da får vi heller ha slik felles planlegging til gode. Akkurat nå gjelder det en invitasjon til å stå oppført som medarrangør. I tillegg hadde det også vært kult om IOPS Norge sine enkeltmedlemmer kunne bidratt med økonomiske ressurser og mobilisering, i den grad de har lyst og mulighet. Kanskje t.o.m. vi kunne ha laget noen norskspråklige introduksjonsfoldere om IOPS sammen, som vi kunne delt ut på konferansene og lagt ut her på iopsociety.org?

 

Hvordan skal så IOPS Norge kunne bestemme seg for hvorvidt vi ønsker å samarbeide med Motmakt om disse arrangementene, all den tid IOPS Norge ikke enda har regler for beslutningsprosedyrer? Det er et par spesielle utfordringer knyttet til dette: Flere av oss i IOPS Norge er dobbeltorganisert i Motmakt, og jeg synes ikke at det hadde vært særlig demokratisk at vi trumfet gjennom et slikt samarbeide alene... Samtidig synes jeg det ikke hadde vært fair om folk melder seg inn i IOPS Norge – med dets foreløpig nokså uforpliktende internettmedlemskap – bare for å stemme nei til samarbeide, men aldri blir aktive forøvrig.

 

Mitt forslag er derfor at IOPS Norge kun takker ja til denne invitasjonen om minimum 50% av de som avgir sin stemme, og som på dette tidspunktet (9. juni) er medlemmer av IOPS, men ikke er dobbeltorganiserert i Motmakt, synes det er en god ide.

 

Ytterligere mener jeg at folk må få god tid til å svare, men at de samtidig må svare innen rimelig tid. Denne balansegangen synes jeg nås fint om vi sier at man må stemme innen utgangen av lørdag 7. juli (det er fire uker akkurat). Jeg håper dette høres ut som en fornuftig måte å gjøre dette på? (Hvis ikke: Skrik ut!)

 

For dette formålet jeg har opprettet en direkte-demokratisk avstemning og gjort det mulig å stemme for et og et alternativ, i tilfelle det er et eller flere arrangment man ikke skulle ønske å samarbeide om, men at man likefullt ønsker å samarbeide om de(t) resterende. Stem her. (obs: iom. at denne avstemninga er anonym, må de som stemmer skrive en kommentar nedenfor "Jeg har stemt".):

 

...og kom /gjerne/ med kommentarer om hvordan du synes dette samarbeidsprosjektet og disse konferansene høres ut!

Discussion 10 Comments

 • Kim Keyser 9th Jun 2012

  NÅR FOLKET TAR MAKTEN: FRA RUSSLAND 1917 TIL SPANIA 1936
  /Dato:/ Lørdag, 6. oktober
  /Sted:/ Norsk design og arkitektursenter (DogA), Hausmannsgt. 16, Oslo

  På helt ulike steder til helt ulike tider, har streikebevegelser utviklet seg til rådsbevegelser: Bevegelser av direkte-demokratiske råd, der arbeidere har tatt over arbeidsplassene og startet å bygge en en deltagende økonomi. Hvordan oppsto disse bevegelsene, hva kjennetegnet de, og hva kan vi lære av de i dag? Dette er blant spørsmålene når vi ser på de klassiske rådsbevegelsene fra mellomkrigstiden.

  PROGRAM
  /14.00-15.30: FOREDRAG: De klassiske rådsbevegelsene: Fra Russland 1917 til Spania 1936/
  * 14.00-14.30: Russland 1917 (Adrien Wilkins)
  * 14.30-15.00: Tyskland 1918 (Rudolf Bjørnerem)
  * 15.00-15.30: Spania 1936 (Kim Keyser)
  /15.30-17.00: PANELDISKUSJON: De klassiske rådsbevegelsene: Ulikheter, likheter og lærdommer/
  * Adrien Wilkins (Russland 1917)
  * Rudolf Bjørnerem (Tyskland 1918)
  * Kim Keyser (Spania 1936)

 • Kim Keyser 9th Jun 2012

  BEYOND CAPITALISM
  /Date:/ Saturday, 10th of November
  /Place:/ Norsk design og arkitektursenter (DogA), Hausmannsgt. 16, Oslo, Norway

  "It's easy to be against..." Indeed, but at this event, we won't limit ourselves to what we're AGAINST, instead we'll focus on what we're FOR. How will communities and workplaces look like? How might the economy operate? How does direct democracy work in real terms? And last, but not least: How can we build this new society within the shell of the old?

  To answer these questions we've invited five panelists from directly democratic organizations, we've invited the progressive press, and we've invited YOU.

  PROGRAM
  14.00-14.15: INTRODUCTION: Libertarian, participatory socialism

  14.15-16.00: PANEL DISCUSSION: Aims: What can the Alternative to Capitalism Look Like?

  16.00-17.00: PANEL DISCUSSION: Means: How do we Move Forward?

  PARTICIPANTS
  1. Participatory economics: Jason Chrysostomou (PPS – UK)
  2. Libertarian socialism: Kim Keyser (Motmakt/Counterpower – Norway)
  3. Communalism: Sveinung Legard (New Compass – Norway)

 • Kim Keyser 9th Jun 2012

  NÅR FOLKET TAR MAKTEN: FRA FRANKRIKE 1968 TIL POLEN 1980
  /Dato:/ Lørdag, 1. desember
  /Sted:/ Norsk design og arkitektursenter (DogA), Hausmannsgt. 16, Oslo

  På helt ulike steder til helt ulike tider, har streikebevegelser utviklet seg til rådsbevegelser: Bevegelser av direkte-demokratiske råd, der arbeidere har tatt over arbeidsplassene og startet å bygge en en deltagende økonomi. Hvordan oppsto disse bevegelsene, hva kjennetegnet de, og hva kan vi lære av de i dag? Denne gangen tar vi for oss de moderne rådsbevegelsene fra etterkrigstiden.

  /14.00-15.30: FOREDRAG: De moderne rådsbevegelsene: Frankrike 1968 til Polen 1980/
  * 14.00-14.30: Frankrike 1968 (Rudolf Bjørnerem)
  * 14.30-15.00: Portugal 1974 (Tiago Matos)
  * 15.00-15.30: Polen 1980 (Helge Ryggvik)
  /15.30-17.00: PANELDISKUSJON: De moderne rådsbevegelsene: Ulikheter, likheter og lærdommer/
  * Rudolf Bjørnerem (Frankrike 1968)
  * Tiago Matos (Portugal 1974)
  * Helge Ryggvik (Polen 1980)

 • Kim Keyser 9th Jun 2012

  I tillegg til alt dette har jeg en overraskelse, som jeg håper jeg kan lansere i juni/juli. Stay tuned!

 • Har stemt, kult opplegg. :)

 • Kim Keyser 9th Jun 2012

  Bra, men Oskar, jeg har jo nettopp sendt melding til alle dobbeltorganiserte Motmaktmedlemmer om at ingen medlemmer i Motmakt burde stemme, og det står jo også i bloggen, siden det ikke kan være riktig at et evt. flertall består av et flertall av Motmaktmedlemmer. Overså du det? :P

 • Rabadán Eliseo 13th Jun 2012

  hello dear IOPS colleagues from Norway
  I am a memeber from IOPS in Spain

  I am looking to possible persons interested into a Comenius Project upoonSustainability and Justice in a global village

  I teach at a public High School in Santander City, Canbtabria.Spain.

  Me and a Portugal teacher are organizing a group tpo apply for the 2013 period of Comenius, in January.
  Now we are four partners:Denmark,Spain,Portugal and Slovenia. We are looking to add three morer partners: Island, Norway and Italy

  If some of you are also teachers with students between 15 to 17-18 years old, and should be interested to join the team
  Plase, send me an email to
  erabadan@yahoo.com

  We plan to do a preparatory vist next october-november 2012 in Santander City,before applying in february 2013

  Have a nice week
  Keep on fighting for life and freedom
  Best regards from Spain to all people fighting for same ideals in Norway
  Eliseo Rabadan

 • Jan-Robert Fevang 20th Jun 2012

  Jeg har også stemt. Jeg er riktignok støttemedlem i Motmakt, men uten stemmerett slik at det er mulig min stemme bør telle?

 • Kim Keyser 22nd Jun 2012

  I utgangspunktet ikke tenker jeg, men hvis det ikke er flere som stemmer: Sure (vi kan jo ikke avstå fra å ta beslutninger om det skulle være at et flertall har meldt seg inn uten å ha tenkt til å være aktive).

 • Kim Keyser 9th Jul 2012

  Det var mildt sagt ikke så mye aktivitet her... Ingen som ikke er dobbeltorganiserte som Motmaktmedlemmer har hverken sagt noe eller stemt, selv om alle har hatt over en måned på seg. Men vi kan jo ikke la beslutningsprosesser saboteres av ikke-deltagelse. Jeg kommer derfor til å gå videre i prosessen.