Login Join IOPS

Sammen skal vi danne IOPS Norge!

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

I denne protofasen er det viktig å tiltrekke oss flere medlemmer. Med nok medlemmer som bor i rimelig nærhet til hverandre, vil vi kunne starte med de første ansikts-til-ansiktsmøtene, og derfra vil vi kunne ta tak i det viktige organisasjonsabeidet: Eksempelvis kan vi starte med studiegrupper; produksjon og distribusjon av flyers, stickers, posters; vedlikehold av et vårt eget nettsted og våre egne sosiale media; deltagelse i de sosiale bevegelsene – miljøbevegelsen, likestillingsbevegelsen, arbeiderbevegelsen, fredsbevegelsen, osv. Hva vi vil gjøre er opp til oss selv, som kollektiv. Vi gjør det til det vi selv vil!

Vi begynner å nærme oss å bli mange nok i Stor-Oslo som ikke kjenner hverandre fra før, til å kunne møtes ansikt-til-ansikt. Dette vil vi få til aller senest til høsten. Men hvilket sted blir det neste? Trondheim? Nordland? Bergen? Sørlandet? Stavanger?

Kjenner du noen som kanskje kan være interessert? I så fall: Forklar dem hva Parecon er og inviter dem med! Det koster lite å spørre, men det kan være svært viktig for oss nå i protofasen. Uansett ditt kjønn: Ikke vær redd for å spørre kvinnelige bekjente. Skal vi lykkes må vi på sikt skape en organisasjon med god kjønnsbalanse, og det arbeider starter nå.

Velkommen til IOPS Norge!

Discussion 0 Comments