Login Join IOPS

Norway: How we made our Local Activist Organization IOPS Compatible

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Often, I think it's assumed that IOPS "has no activists", "do nothing", "won't become anything". In short, it's nothing more than a mere internet organization, and won't become anything more either. I wrote this article to show that, on the contrary, IOPS already has lots of activists, and furthermore: has the potential for gaining many more, up to the point of becoming the driving force of activism globally. As an example of IOPS inspired activism, I'll use the libertarian socialist organization…

Read More...

IOPS Founding Convention Poll Results

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

In this blog, I report on the results of the Preconditions for the IOPS Founding Convention poll, and share my own personal views on the results. A quick resume of the results: In one year – april 2014 – we shall decide where, when and how we will have our international founding convention. This was one of the two clear results we got out of this poll. The other one was that we're enough online members to proceed. So, it's time to prepare we lack, not number of online members. Furthermore,…

Read More...

Tre spennende samarbeidsprosjekt!

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

For de av dere som har fulgt med på utviklingen av IOPS har grasrota så vidt begynt å røre på seg, og også her i det kalde nord trenger vi mer bevegelse lokalt. Vi har allerede et eget nettsted, et eget forum og har t.o.m. hatt vårt første møte. Men vi har muligheter til så mye mer!   I den anledning har det åpnet seg en knallbra mulighet: Den frihetlig sosialistiske organisasjonen Motmakt ønsker å invitere IOPS…

Read More...

Flat struktur vs. “konsensus”

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Redegjørelse: Denne artikkelen er orginalt publisert på Motmakt.no og også oversatt til engelsk på New-compass.net. Grunnene til at den postes her også er: 1: IOPS har få retningslinjer for hvordan møtene skal foregå. Bare at de skal være "self-managed". Men møter må holdes og beslutninger må taes. Hvordan bør de taes? 2: Jeg håper å kunne få innsikt i hva andre i IOPS Norge mener om beslutningstakning…

Read More...

Første møte i IOPS Oslo

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Nå er vi 20 medlemmer av IOPS i Norge, hvorav 15 er fra Oslo-området. Det betyr at vi burde være mange nok til å ha vårt første ansikts-til-ansiktsmøte! Jeg mener at hensikten med dette første møtet hovedsakelig bør være å bli kjent med hverandre, og så får vi ta det derfra. Og hvilken bedre måte å planlegge dette møtet på enn et direkte-demokratisk planleggingsverktøy? :) Litt…

Read More...

Sammen skal vi danne IOPS Norge!

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

I denne protofasen er det viktig å tiltrekke oss flere medlemmer. Med nok medlemmer som bor i rimelig nærhet til hverandre, vil vi kunne starte med de første ansikts-til-ansiktsmøtene, og derfra vil vi kunne ta tak i det viktige organisasjonsabeidet: Eksempelvis kan vi starte med studiegrupper; produksjon og distribusjon av flyers, stickers, posters; vedlikehold av et vårt eget nettsted og våre egne sosiale media; deltagelse i de sosiale bevegelsene –…

Read More...