Login Join IOPS

Activisten in Afrika protesteren tegen Europese migratiebeheersing

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

[Dit stuk is overgenomen van de website van Doorbraak. —LM]


De Europese beleidsmakers op het gebied van migratiebeheersing proberen niet alleen Turkije voor hun karretje te spannen. Ook met Afrikaanse landen wil de EU “deals” afsluiten om zoveel mogelijk te voorkomen dat “ongewenste” migranten en vluchtelingen Europa bereiken en om mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker te kunnen deporteren naar hun land van herkomst. Activisten uit diverse Afrikaanse landen leveren forse kritiek op dat soort akkoorden.

Een tamelijk recent voorbeeld van dergelijke “deals” is het migratie-akkoord dat in november 2015 in Valetta op Malta werd afgesloten tussen de EU en een aantal Afrikaanse landen. Onder zware druk zegden de Afrikaanse regeringen toen toe om hun grenzen te sluiten als doorgangsroute voor vluchtelingen uit andere Afrikaanse landen. Ook dwong de EU af dat de Afrikaanse landen vaker de eigen staatsburgers zouden gaan “terugnemen” die zich zonder verblijfsrecht in Europa bevinden. Daarvoor zou de EU die regeringen gaan belonen met een noodfonds van twee miljard euro voor ontwikkelingsprojecten. Tijdens de Valetta-top en ook daarna riepen Afrique-Europe Interact (AEI) en andere mensenrechtenorganisaties op om dit soort plannen af te wijzen, omdat ze uitsluitend en onvoorwaardelijk uitgaan van de belangen van de EU en zijn politiek van migratiebeheersing.

Schandpaal

AEI is een transnationaal georganiseerd netwerk dat in 2010 werd opgericht. Het heeft twee doelen: ten eerste het aan de schandpaal nagelen van het Europese migratiebeheersingsbeleid, en ten tweede het aandacht vragen voor de structurele redenen waarom mensen migreren en voor de noodzaak om een zelfbepaald leven te kunnen leiden. Voor AEI staat een duurzame ontwikkeling van de gehele bevolking voorop, evenals respect voor de rechten van migranten en vluchtelingen. Bij het netwerk zijn activisten van onderop aangesloten uit Mali, Togo, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Velen van hen zijn migranten en vluchtelingen. Vanuit Nederland zijn activisten van de organisatie All included bij het netwerk betrokken. Op 13 september organiseerde All Included een bijeenkomst met Alassane Dicko uit Mali. Dicko is actief binnen de Malinese sectie van AEI. Eerder was hij secretaris van de Association Malienne des Expulsés, een belangenorganisatie van en voor mensen die zijn gedeporteerd. AEI ondersteunt ook acties tegen de militarisering van de Europese buitengrenzen, onder meer tegen Frontex.

Met een belangrijke open brief richtte AEI zich in november 2015 tot de Afrikaanse regeringen. Zij zouden volgens AEI voortaan resoluut moeten weigeren om de rol te spelen van grenspolitie in dienst van het Europese migratiebeheersingsbeleid. “Zeg nee!”, aldus AEI, “tegen elk beleid dat is gericht op het sluiten van de grenzen aan de periferie van de EU, en dat vluchtelingen en migranten – zowel mannen als vrouwen – dwingt gevaarlijke land- en zeeroutes te nemen. En nee! tegen de steeds hardere militaristische maatregelen die genomen worden om mensen te verhinderen de EU binnen te komen (zoals bijvoorbeeld de operatie EUNFVOR aan de Libische kust). Duizenden dode Afrikanen vormen een verschrikkelijke catastrofe voor de betrokken families, vrienden en buurten. De voortdurende externalisering en dus afschaffing van de bescherming van vluchtelingen moet tegemoet getreden worden met vastbesloten weerstand. Enorme vluchtelingenkampen, zoals bijvoorbeeld gepland in Niger, kunnen het probleem niet oplossen – ook omdat Niger bekend staat als de armste economie van de wereld. In plaats van een oplossing zullen ze een catastrofe worden, vergelijkbaar met de zogenaamde ‘hotspots’ op Lampedusa, het Griekse eiland Lesbos of aan de Servische grens. In dit kader willen we ook een beroep doen op de Noord-Afrikaanse landen om af te zien van hun rol als grenspolitie voor de EU. De verschrikkelijke taferelen bij de hekken van Melilla en Ceuta en de deportaties naar woestijngebieden vertrappen het idee van transafrikaanse solidariteit. En hetzelfde gold voor de dramatische ervaringen met het kamp Choucha op de grens tussen Tunesië en Libië (2011-2014).”

Deportatiemachine

AEI dringt er bij de Afrikaanse regeringen ook op aan om niet mee te werken aan de Europese deportatiemachine. “Zeg nee! tegen elke vorm van gedwongen repatriëring vanuit Noord-Afrika of Europa – teken geen overname-overeenkomst of overeenkomsten over de erkenning van EU-transitpaspoorten (“laisser passers”). De echte donoren zijn de vrouwelijke en mannelijke migranten, die ondanks hun vaak zeer precaire bestaan, meer geld naar Afrika overmaken dan alle ontwikkelingshulp van de industriële landen tezamen. De nu in het vooruitzicht gestelde verdubbeling van het aantal legitieme visa – onder andere aan Afrikaanse studenten – is een grap, en biedt geen echte oplossing voor de werkelijke behoeften van Afrikaanse migranten als het gaat om adequate opleiding en arbeidsomstandigheden.”

Tot slot laat AEI in de open brief een “krachtig ja!” horen, “een ja dat aan de ene kant solidariteit wil bereiken en een eerlijke regeling van de belangen van Afrika en Europa (systematisch rekening houdend met de Europese historische verantwoordelijkheid voor de lange termijn-gevolgen van de slavernij, het kolonialisme en de klimaatverandering), en aan de andere kant het bewerkstelligen van vrije beweging van personen en duurzame mensenrechten. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het niet mogelijk is om mobiliteit te beheersen of te stoppen! In plaats daarvan zou moeten worden benadrukt dat de enige effectieve alternatief voor het afdichten van de grenzen en deportatie bestaat uit ongehinderde en/of circulaire migratie, zoals die al decennia en eeuwen cultureel diep geworteld is in alle Afrikaanse regio’s.”

Koehandel

Tijdens een regeringsbijeenkomst van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) begin 2016 namen tien ngo’s uit West-Afrika het initiatief om de “Observatoire Ouest Africain des Migrations” op te zetten, een monitoring van het Valetta-actieplan. De ngo’s brachten naar voren dat de eis van “migratiemanagement” de ECOWAS enorme schade zou toebrengen. Het overgrote deel van de West-Afrikaanse migranten migreert namelijk naar een ander ECOWAS-land. En door het Valetta-akkoord dreigt die interne West-Afrikaanse migratie zoveel mogelijk aan banden te worden gelegd, omdat de regeringen die het akkoord hebben ondertekend, zich ertoe verplichten om geen doorgangsroute te vormen voor mensen uit andere West-Afrikaanse landen. Als West-Afrikaanse staten het onder druk van de EU voor de eigen staatsburgers moeilijker maken om te migreren naar buurlanden, dan kunnen die mensen nog moeilijker vluchten voor armoede, oorlog en ander geweld. Uiteindelijk kunnen ze dan ook moeilijker de buitengrenzen van Europa bereiken. En daar gaat het de EU-beleidsmakers om.

In de eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de EU. In april 2016 deelde PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders in diverse Afrikaanse landen Valetta-ontwikkelingsgeld uit, in ruil voor toezeggingen om migratie vanuit Afrika naar Europa verder in te perken. Door activistische druk vanuit de bevolking had de Malinese regering tot dan toe nooit een “terugname-overeenkomst” ondertekend. Want de inkomsten uit migratie zijn voor de Malinezen essentieel. Maar Koenders kreeg het toch voor elkaar om de Malinese premier om te kopen. Het schijnt dat de Malinese regering heeft toegezegd om “immigratiemissies” te sturen naar Europese detentiecentra. Die missies moeten uit te zetten mensen zonder verblijfsrecht gaan identificeren, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gedeporteerd. Ook zou Mali met de EU zijn overeengekomen om de grenscontroles te versterken en mensensmokkel tegen te gaan. Tegen dit soort vormen van koehandel rijst in West-Afrika flink wat protest. Het is duidelijk wat er hier, in Europa, en daar, in Afrika, moet gebeuren: de strijd van onderop versterken tegen de smerige EU-politiek van migratiebeheersing.

Harry Westerink

Discussion 8 Comments

 • Bat Chainpuller 19th Oct 2016

  Geez, all of a sudden blogs and more blogs...and languages...shit...i can only speak or understand one...and Zi swear too much.

  • Bat Chainpuller 19th Oct 2016

   I meant the above in a good way!

  • Rod 19th Oct 2016

   Yeah, I wonder if it'll be a temporary thing and die out as quickly as it came up. I think it will depend a lot on how much we will actually be able to get out of it. Participation alone is not enough, shared meaning has to be developed out of it.

   If the participation grows further, we'll need better ways of categorizing content so it's not just one stream of every kind of content meshed together. And help users in finding their way towards the content they are interested in.

   If we can manage to let groups have the same functionality as chapters, I think it would already help. One could make a group for a certain language for instance, so people that share the same language have their own home within IOPS where they can converse in the language they're most at ease with. But with the current number of active users outside of English speaking countries, these pages would probably still be quite desolate places.

  • Bat Chainpuller 19th Oct 2016

   Agreed Rod. I would not have clue how you could do that here. Would it be difficult? Although I do like the auto translation that appears. Quite amusing.

  • Rod 19th Oct 2016

   I'm not sure yet. Only had a cursory look at it. Not sure what auto translation you're talking about. Are you using Google Chrome with auto translate perhaps?

  • Bat Chainpuller 19th Oct 2016

   Yep. I knew it was friggin' Google. They're all over the place. But it does make for enjoyable reading and one appreciate correct grammar and syntax.

  • Bat Chainpuller 19th Oct 2016

   The last paragraph good particularly. Is.

   Google auto translate.

   "In the first half of 2016 were Netherlands holds the EU presidency. In April 2016 announced Labour Foreign Minister Bert Koenders in several African countries Valetta development money in exchange for commitments to further restrict migration from Africa to Europe. By activist pressure than the Malian government had never signed up to a "readmission agreement" from the population. Because of migration income for Malians essential. Koenders but it still managed to do to the Malian prime minister to buy. It seems that promised the Malian government to send "immigration missions" to European detention centers. Those missions have to turn people to identify with no right of residence so that they can be deported more easily. Mali would also be agreed with the EU to strengthen border controls and combating human trafficking. Against such forms of haggling rice in West Africa, a lot of protest. It is clear what is here, in Europe, and there, in Africa, must be done: strengthen the struggle from below against the filthy EU policy of migration management."

  • Rod 19th Oct 2016

   Well, you can sort of get the gist of what's being said, but it's very tiring to read. I think Google is using rather simple models for auto translation so they can save on processing time.

   For instance the original sentence that was translated to "Against such forms of haggling rice in West Africa, a lot of protest." has only one word that can be used as a verb ("rijst"), but Google translated it into a noun (which it can also be used as), creating a non-sensical sentence that contains no verb group.

   State of the art auto translation would probably work better, but would also require much more resources. In any case, despite all the promises bandied about, I suspect it will be some time before we get really usable auto translation.