Login Join IOPS

Naar een Autonoom Alternatief Economisch Circuit

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

Het vreemdelingenbeleid van de EU laat zich in het kort als volgt samenvatten: “We moeten het ongeregeld tuig dat van alle kanten op Europa afkomt koste wat kost buiten de deur houden.” Nederland doet daar qua ongastvrijheid nog een schepje bovenop: “We zullen alles op alles zetten om vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren het leven zo ondraaglijk mogelijk te maken.” Deelneming aan het economisch leven, of althans het formele, “witte” circuit, wordt totaal onmogelijk gemaakt.

Ongedocumenteerde vluchtelingen verdwijnen meestal uit het zicht en leiden een vrijwel anoniem, onzichtbaar leven waarin zij hun talenten niet kunnen gebruiken en ook niet verder kunnen ontwikkelen.

Ik denk dat het mogelijk is een “Vrij Circuit” op te bouwen, een informeel maar goed georganiseerd autonoom alternatief economisch netwerk dat in principe open staat voor iedereen, wel of niet gedocumenteerd, waarvan het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden zinvol werk te verrichten in overeenstemming met hun menselijke waardigheid. Dit kan hun een perspectief bieden om in solidariteit relaties met anderen aan te gaan en strijdbaar in het leven te staan.

Op het No Border Camp dat deze augustus in Rotterdam is gehouden heb ik dit idee in een workshop gepresenteerd. Ik heb daarna ook een ruimte in Wikispaces gemaakt om een en ander met andere belangstellenden samen verder uit te werken. Ik geloof dat het idee goed bij IOPS past. Ben je bereid te helpen dit verder te ontwikkelen? Meld je dan hier aan.

Discussion 0 Comments