Login Join IOPS

Stop de afbraak!

forest
  • Written by:
  • Published on:
  • Categories:
  • Comments:
  • Share:

Twee weken geleden schreef Paul Krugman, Nobelprijswinnaar economie en columnist voor The New York Times, een stuk voor zijn blog The Conscience of a Liberal onder de titel "The Austerian Mask Slips" – "Het Bezuiningsmasker Glijdt Af". Aanleiding was de felle kritiek van Eurocommissaris Olli Rehn op de Franse regering omdat ze hadden gedurfd de staatsschuld terug te dringen door een belastingverhoging op topinkomens in plaats van op de sociale voorzieningen te bezuinigen. Dit toont volgens Krugman aan dat het de machthebbers in wezen helemaal niet gaat om de staatsschulden – het officiële argument dat we altijd te horen krijgen voor de noodzaak van bezuinigingen – maar om het ontmantelen van de verzorgingsstaat.

Was dit inzicht nieuw voor Krugman? Al in december 2011 schreef zijn collega-econoom Dean Baker: "De crisis in de eurozone gaat niet om marktdiscipline. De crisis moet onderkend worden voor wat ze werkelijk is: een klassenoorlog gevoerd tegen de werkers in Europa. ... Mensen dienen dit proces [van afbraak] te onderkennen voor wat het is: klassenoorlog. De rijken gebruiken hun greep op de ECB om beschermingen van de verzorgingsstaat die enorme publieke steun ondervinden te ontmantelen."

Dit alles houdt zich keurig aan het scenario uiteengezet door Naomi Klein in haar boek The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, in het Nederlands vertaald als De Shockdoctrine. Gepubliceerd op 4 september 2007, dus een jaar voordat de financiele crisis zich in volle hevigheid openbaarde, laat het boek aan de hand van historische voorbeelden zien hoe de machthebbers crises misbruiken om de bevolking onpopulaire veranderingen door de strot te wringen.

Ondanks de rampzalige effecten op de werkgelegenheid en de economie in het algemeen gaat de afbraak door de bezuinigingspolitiek in Europa door, niet alleen in landen als Griekenland en Spanje, waar de gevolgen voor de bevolking bijna onvoorstelbaar dramatisch zijn, maar ook hier in Nederland. Vandaag is de rijksbegroting 2014 gepresenteerd, en naar verwachting zal de werkgelegenheid tot maar liefst 7,5 procent stijgen.

Het is dringend noodzakelijk een krachtig tegengeluid te laten horen. Komende zaterdag, 21 september, wordt op een aantal plaatsen gedemonstreerd. In Den Haag is er een demonstratie op het Plein, van 1 uur tot 5 uur 's middags, onder het motto Het Is Genoeg! Deze demonstratie wordt niet door een politieke partij georganiseerd, en gaat verder dan een protest tegen het kabinet Rutte/Samson. Het is ook geen nationalistisch protest, want internationale solidariteit van onderop is volgens ons noodzakelijk en vanzelfsprekend. Het is een demonstratie voor een afscheid van de combinatie van neoliberale politiek, sociale afbraak en toenemende overheidsrepressie en -spionage, waar we nationaal en internationaal mee te maken hebben.
Plaats: Plein, Den Haag.
Tijd: 13.00-17.00 uur.
Website: http://september21.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/events/174906919352801/

Voorafgaande aan deze demo op het Plein demonstreert de Anti-Fascistische Actie voor het Centraal Station in Den Haag onder het motto: Stop racisme! Stop de bezuinigingen! Deze manifestatie is gericht zowel tegen de PVV als tegen de bezuinigingen van het kabinet.
Plaats: Centraal Station, Den Haag.
Tijd: 12:00–14:30 uur.
Website: http://www.afanederland.org
Facebook: https://www.facebook.com/events/504591266284790

In Amsterdam is ook een demonstratie, onder het motto Stop Bezuinigingen. Anders dan in Den Haag wordt deze demonstratie gesteund door politieke partijen en vakbonden: SP, GroenLinks Amsterdam, AbvaKabo en de afdeling Amsterdam van FNV Bondgenoten. Na om 1 uur op het Beursplein verzameld te zijn marcheert de demonstratie naar de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein voor de afsluitende manifestatie.
Plaats: Beursplein, Amsterdam, vanwaar de route van de demonstratie via het Rokin naar de Dokwerker loopt.
Tijd: 13.00 uur
Website: http://www.stopbezuinigingen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/events/601461376541513/

Wie ook gaan demonstreren zijn Wilders en kornuiten. Nu blijkens opinieonderzoek "het boze volk nu een sterke leider wil" is het extra belangrijk het protest niet aan ultra-rechts over te laten maar te laten zien dat er ook aan de linkerkant een sterke tegenbeweging is.

Lees ook twee artikelen op de blog van Peter Storm:
Acties 21 september: waarom ik naar Den Haag ga
Wilders in Den Haag: Rechtsextremisme + straatprotest = fascisme

Discussion 0 Comments