Login Join IOPS

Een open boodschap aan allen die een nieuwe en betere wereld nastreven

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Het onderstaande is een vertaling van de open brief van 23 juli 2012 van Noam Chomsky, Vandana Shiva, Boaventura de Sousa Santos, John Pilger, en 40 andere leden van het interim beslissingsorgaan van IOPS. Zij hopen dat deze brief zo wijd mogelijk wordt verspreid.


Wij zijn leden van het Interim Raadgevend Comité van de Internationale Organisatie voor een Participatieve Samenleving (IOPS).

IOPS is een voorlopige aanzet in afwachting van een toekomstig oprichtingscongres. IOPS is pas een paar maanden geleden in het leven geroepen maar heeft al meer dan 2100 leden uit 85 landen en een website in tien talen, ook al geniet de organisatie nog nauwelijks publieke bekendheid. IOPS bouwt op het moment plaatselijke afdelingen op die verenigd in nationale takken de internationale organisatie zullen vormen.

Wij sturen deze open brief om u uit te nodigen de website van IOPS (www.iopsociety.org) te bezoeken en de huidige aanzet te bekijken, en dan vooral onze Missie, Visie en Programma.

De doelstellingen van IOPS zijn voortgekomen uit een lang proces van discussie en debat. Wij geloven dat deze doelstellingen goed overeenkomen met de meest gangbare, geavanceerde en breed toegankelijke politieke overtuigingen waarop we een organisatie kunnen opbouwen die een betere wereld kan bereiken.

Wij hopen ook, ja, geloven zelfs, dat als u de doelstellingen van IOPS leest en erover nadenkt, u waarschijnlijk zult vinden dat ze aansluiten bij uw belangstelling en wensen en dat ze een goede grond bieden voor de hoop dat IOPS in de komende jaren kan uitgroeien tot een belangrijke organisatie.

Als we de doelstellingen van IOPS moeten samenvatten, dan merken we op dat zij het volgende benadrukken:

 • IOPS richt zich op doelstellingen met betrekking tot cultuur, verwantschap, politiek, economie en ecologie zonder bij voorbaat een van deze doelen voorrang te verlenen boven de overige;

 • IOPS bepleit en ontwikkelt belangrijke aspecten van een visie voor een duurzame en vreedzame wereld zonder seksisme, heteroseksisme, racisme, klassisme en autoritarisme, en met eerlijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, diversiteit en vooral zelfbeheer voor alle mensen;
 • IOPS benadrukt structureel en programmatisch de volgende punten:
  – het nu planten van de zaden voor een betere toekomst;
  – het onmiddellijk verbeteren van de leefomstandigheden van groepen mensen die lijden op een manier die ook bijdraagt aan haar lange termijndoelen;
  –  het ontwikkelen van een organisatie en beweging waarvan de leden om elkaar geven en zorg voor elkaar dragen en waarbinnen constructieve kritiek en afwijkende meningen gebaseerd op de doelstellingen welkom zijn.


Wij denken dat honderdduizenden mensen, zelfs miljoenen, het roerend eens zijn met deze doelstellingen. Als u er ook zo over denkt, dan hopen wij dat u lid zult worden en andere mensen vraagt lid te worden. En als u het niet eens bent met de doelen van IOPS hopen wij dat u uw bezwaren of zorgen aan ons zult doorgeven ons zodat er een productieve discussie kan ontstaan.

Anderzijds begrijpen we ook dat louter het instemmen met de doelstellingen van IOPS niet ervoor gaat zorgen dat die honderdduizenden of miljoenen mensen massaal lid worden. Er zijn talrijke redenen waarom iemand wel de doelstellingen zou kunnen steunen en zelfs hopen dat IOPS uitgroeit tot een sterke en effectieve organisatie van onderop, in iedere buurt, werkplaats en sociale beweging, en desalniettemin tegelijkertijd geen lid wordt. We hebben ons best gedaan op de website van IOPS weerstanden te noemen die mensen kunnen voelen om lid te worden ook al stemmen ze met onze doelstellingen in, en hoe die weerstanden wellicht weg kunnen worden genomen. Kort gesteld vragen wij: Als het niet nu is, wanneer dan wel? Als wij het niet zijn, wie dan wel?

Dit is wat Noam Chomsky schreef toen hij gevraagd werd een beknopte samenvatting over zijn betrokkenheid te geven voor de website van IOPS: “Er gaat nauwelijks een dag voorbij dat we geen oproepen – vaak weeklachten – horen van mensen die zich ernstig zorgen maken over de alledaagse strijd om het menselijke bestaan en het lot van de wereld, wanhopig verlangend naar manieren om iets te doen aan wat zij terecht zien als ontoelaatbaar en onheilspellend, zich hulpeloos voelend omdat iedere individuele actie, hoe toegewijd ook, niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat lijkt, een pleister op een kankergezwel, niet in staat om tot de oorzaak van dit nodeloos lijden en de bedreiging van veel erger door te dringen. Deze reactie, die volstrekt begrijpelijk is, leidt vaak tot wanhoop en berusting. We weten allemaal dat het enige antwoord is, duidelijk uit de ervaring en geschiedenis en door een simpele reflectie op de realiteit van de wereld: verenig je om samen langetermijndoelen en -visies te ontwikkelen en te verduidelijken, in combinatie met directe betrokkenheid en activisme die deze doelen en visies ondersteunen en bijdragen aan een verdieping van het inzicht van wat we hopen te bereiken... IOPS raakt de juiste snaar, en als de mogelijkheden die daardoor worden gecreëerd met genoeg energie en participatie, ijver, bescheidenheid en passie worden nagestreefd, kan het ons een heel eind op weg brengen naar het verenigen van de vele initiatieven hier en in de hele wereld en deze samen te brengen tot een machtige en effectieve kracht.”

En zoals Cynthia Peters schreef: “Je hoort het de hele tijd. Er is altijd een nieuwe dringende crisis. Ze volgen elkaar niet alleen met regelmaat op, het lijkt of ze zich exponentieel vermenigvuldigen en in omvang toenemen. Meer draconische beleidsplannen met levensbedreigende consequenties, meer macht voor bedrijven, meer gevangenissen, meer bommen, meer begrafenissen. Hoe kunnen we met zoveel acute branden die we moeten blussen in ons dagelijks leven nog tijd vrij maken om ons bezig te houden met de omvangrijkere zaken zoals langetermijnstrategie, visie en het opbouwen van de sociale beweging? IOPS creëert de ruimte voor ons om het essentiële werk te doen van het opbouwen van de beweging en het vooruitzien naar en nastreven van een betere wereld. Zonder deze elementen blijven we in isolatie werken. Door het verlevendigen en verrijken van IOPS met je aanwezigheid geef je zowel solidariteit aan als ontvang je die van zoveel anderen in dezelfde situatie, overal ter wereld, tot hun nek verwikkeld in de dagelijkse strijd en tegelijkertijd hun energie en creativiteit inzettend voor revolutionaire sociale verandering. Dat is niet alleen goed gezelschap om in te verkeren, het is ook een solide basis die een nieuwe wereld mogelijk maakt.”

Wij hopen dat u zich aansluit bij ons streven dit tot werkelijkheid te maken.

(getekend)

Ezequiel Adamovsky – Argentinië
M Adams – Verenigde Staten
Michael Albert – Verenigde Staten
Jessica Azulay – Verenigde Staten
Elaine Bernard – Verenigde Staten
Patrick Bond – Zuid Afrika
Noam Chomsky – Verenigde Staten
Jason Chrysostomou – Verenigd Koninkrijk
John Cronan – Verenigde Staten
Ben Dangl – Verenigde Staten
Denitsa Dimitrova – Verenigd Koninkrijk/Bulgarije
Mark Evans – Verenigd Koninkrijk
Ann Ferguson – Verenigde Staten
Eva Golinger – Venezuela
Andrej Grubacic – Balkan/Verenigde Staten
Pervez Hoodbhoy – Pakistan
Antti Jauhiainen – Finland
Ria Julien – Verenigde Staten/Trinidad
Dimitris Konstanstinou – Griekenland
Pat Korte – Verenigde Staten
Yohan Le Guin – Wales
Mandisi Majavu – Zuid Afrika
Yotam Marom – Verenigde Staten
David Marty – Spanje
Preeti Paul – Verenigd Koninkrijk/India
Cynthia Peters – Verenigde Staten
John Pilger – Verenigd Koninkrijk/Australië
Justin Podur – Canada
Nikos Raptis – Griekenland
Paulo Rodriguez – België
Charlotte Sáenz – Mexico/Verenigde Staten
Anders Sandstrom – Zweden
Boaventura de Sousa Santos – Portugal
Lydia Sargent – Verenigde Staten
Stephen Shalom – Verenigde Staten
Vandana Shiva – India
Chris Spannos – Verenigde Staten
Verena Stresing – Frankrijk/Duitsland
Elliot Tarver – Verenigde Staten
Fernando Ramn Vegas Torrealba – Venezuela
Taylan Tosun – Turkije
Marie Trigona – Verenigde Staten
Greg Wilpert – Duitsland/Venezuela/Verenigde Staten
Florian Zollman – Duitsland

Discussion 0 Comments