Login Join IOPS

En grundsten

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Grunden för en ickeauktoritär internationell organisation skulle vara att den som nätverk tjänar vardagsverksamhet på gräsrotsnivå världen över.
En internationell organisation kan också fungera som en av många plattformar för diskussioner och utbyte av idéer.
Den kan också fungera som en anslagstavla för information om aktiviteter och inbjudan till att delta.
Men den kan inte vara ett verktyg för att styra.

Discussion 3 Comments

 • Lambert Meertens 17th Oct 2016

  Thomas, som av dessa funktioner känner du kommer att vara viktigast för vår webbplats inom en snar framtid?

 • fred curran 17th Oct 2016

  I couldn't agree more. Is there a way to smoothly integrate all of these goals into one "flow". How would that look and how would the participant interact with such a site. I can imagine each aspect complimenting the others.

 • Thomas Hallbert 17th Oct 2016

  English version:
  Basics for a non-authoritarian international organization would be that it as a network serves the world wide every day activities from the grass root level.
  An international organization can also serve as one of many platforms for discussions and exchange of ideas.
  It can also serve as a billboard for information on activities and invitation to participate.
  Though it cannot be a tool of ruling.