Login Join IOPS
Latest Blogs
Newest Projects

Openbare Belgische Bank(en)

Winstbejag en gebrek aan verantwoording zijn grote obstakels voor de economische stabiliteit en sovereiniteit van het volk, en is voornamelijk te wijten aan de privatisering van de banksector.Ik geloof…

Upcoming Events
Events not found
Latest News
Latest Polls